https://dethithu.edu.vn/phan-tich-hai-kho-tho-cuoi-bai-tho-doan-thuyen-danh-ca

Phân tích hai khổ thơ cuối bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Đề bài: Em hãy viết bài văn Phân tích hai khổ thơ cuối bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận.

Huy Cận là một trong những nhà thơ của phong trào thơ Mới có một giọng điệu riêng với những khác biệt về sự vĩnh hằng trong vũ trụ rộng lớn đầy nhân ái trải rộng và bao dung trong thế giới mênh mang diệu kì và đầy bí ẩn, con người là thực thể bao trùm là nét nhấn mạnh của sự xoay vần vũ trụ cảm hứng trong thơ ông với những kì vĩ của đất trời với những khát khao vươn tới cái đẹp của con người đã khiến cho thơ ông có một sức hấp dẫn đặc biệt.

Xem thêm